Lars Wilsson: LCHF-pionjären

Docenten och författaren delar med sig av sina tankar och kunskaper om matens stora betydelse och hur en välbalanserad LCHF-kost bör se ut.

Video om LCHF

Lars Wilsson

Docent Lars Wilsson, som var en sann ögonöppnare för många inom kostområdet, har precis avlidit, 86 år gammal. Han var en riktig pionjär som gav LCHF ett ansikte runt 2000-talets början. Den visdom som Lars Wilsson bidrog med till samhället kommer att vara saknad. Han lämnade efter sig ett värdefullt arv genom de flertal böcker han skrivit och som senare även blivit publicerade. I sina böcker berättar Lars Wilsson insiktsfullt om matens betydelse och belyser vikten av att få i sig rätt kost. De böcker som har blivit publicerade är: "Rädda vår mat", "Välfärdens ohälsa" (som finns i två delar), "Jorden är gammal, Bonden är ung", samt "Naturlig mat".

Rädda vår mat - Den goda naturliga

I denna bok förklarar Lars Wilsson att dagens välfärdssjukdomar kan botas med hjälp av rätt sorts mat. Han beskriver hur vissa sjukdomar har ökat under tidens gång och vilka faktorer som kan ligga bakom. Uppkomsten av dagens välfärdssjukdomar menar Lars Wilsson beror på bland annat förhöjda halter av både blodfetter och blodsocker samt för låga halter av det goda kolesterolet HDL. Han påpekar även i boken att människan inte är en allätare, utan en varelse skapt för att äta en speciell sorts mat.

Välfärdens ohälsa: Naturlig mat ger naturlig hälsa

Med denna bok vill Lars Wilsson beskriva hur människan successivt har anpassat sig till en viss sorts föda. Bland annat visar han hur människan genom år av utveckling har anpassats till en animalisk föda. Han påvisar också att de animaliska fetterna är en mycket effektivare energikälla än exempelvis kolhydrater. Dessutom diskuteras den naturliga matens påverkan på både leder och blodkärl.

Välfärdens ohälsa: Kan forntidens föda bli framtidens mat

Lars Wilsson visar här med stöd i både modern och äldre forskning hur vår nutida livsstil leder till en ökning av olika slags sjukdomar och besvär. Boken har ett fokus på den mat som äts och ger goda råd för att kunna förbättra livsstilen.

Jorden är gammal. Bonden är ung. Rädda vår jord

En ganska dunkel bild av människan ges i den här boken, där Lars Wilsson beskriver kulturers undergång genom skövling av skogar och ett överutnyttjande av jorden. Allt presenteras i ett historiskt perspektiv, där industrialiseringens betydelse är i rampljuset. Vidare ger han också sin syn på hur man ska vända den negativa trenden för att kunna uppnå både ett gynnsamt klimat och en näringsriktig kost.

Naturlig mat

Den här boken fungerar som en guide till hur man ska öka sitt välbefinnande helt enkelt genom att äta rätt mat. Lars Wilsson beskriver dagens bistra verklighet om antalet ökade diabetesfall som sjunker allt längre ner i åldrarna. Han uttrycker också oro över den mängd socker som finns att tillgå i mataffärerna i form av snabbmat, läsk och butiks bakat bröd. - Vilket i sin tur kan leda till att människan håller på att bli tolerant mot socker. Lars Wilsson har vid tillfälle uttryckt sin bestörtning över att de hälsovårdande myndigheterna inte inser faran med vårt onaturliga intag av socker. Ohälsan skapar också stora inkomster för de företag som arbetar med tillverkning och försäljning av dyr hälsokost.

Samtliga av Lars Wilssons böcker är ordentligt genomarbetade och bjuder på mycket intressant läsning. Det finns många som följer det han lärt ut och som arbetar med att vidareutveckla hans teser. Man får sig sannerligen en tankeställare när man läser hans böcker och i synnerhet när det handlar om det dagliga intaget av socker. Här har människan fortfarande mycket att lära och ta till sig.

SveaCasino – när du vill hitta ett bra nätcasino.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss om du har feedback, frågor eller funderingar som rör denna hemsida.